Chi tiết tin - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo và thu thập thông tin người lao động cuối năm 2023.

7:39, Thứ Sáu, 6-10-2023

Ngày 05.10, UBND xã Tân Lập tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình cuối năm 2023 trên địa bàn xã và Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huyền - huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy; đại diện TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023 trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hải công chức VH-XH phụ trách công tác giảm nghèo triển khai quy trình và phương pháp, thời gian và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, rà soát viên, điều tra viên theo từng Kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Công chức VH-XH phụ trách công tác giảm nghèo triển khai kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Trung Hiếu phát biểu theo tiêu chí chấm điểm thu nhập chưa sát với thực tế tại địa phương, chưa có quy định chấm điểm đối với thu nhập. Đề xuất nâng cao tuyên truyền đến toàn dân để người dân hiểu, nắm được mục đích và tầm quan trọng của việc điều tra, rà soát trong năm 2023. Đại biểu Nguyễn Đình Vinh đề xuất các điều tra viên bám chắc các quy định, quy trình, bộ chấm điểm để rà soát chất lượng, đồng bộ trên toàn xã. Phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, bản trong quá trình điều tra. Đại biểu Hồ Văn Tùng đề xuất không điều tra thu thập thông tin người lao động đối với người ở địa phương hiện đã đi làm ăn xa không sinh sống tại địa phương. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Huyền đề nghị các điều tra viên, rà soát viên, thành viên ban chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát đúng tiến độ. Đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích, không bỏ sót đối tượng. Thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, tiêu chí trên toàn xã. Không để xảy ra trường hợp chênh lệch giữa các thôn bản có điều kiện kinh tế tương đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, thu thập thông tin đến toàn dân. Phát huy vai trò giám sát của mặt trận và các đoàn thể trong quá trình điều tra. đảm bảo khách quan, minh bạch.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Trưởng ban chỉ đạo xã yêu cầu thành viên ban chỉ đạo tổ chức triển khai với phương châm chất lượng, chính xác, đồng bộ, khách quan, dân chủ., đạt hiệu quả cao.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời