Chi tiết tin - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

Tư vấn hướng nghiệp, học nghề, việc làm cho đồng bào DTTS

8:5, Thứ Sáu, 22-12-2023

Thực hiện chương trình Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Ngày 19/12/2023 UBND xã Tân Lập tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài cho nhân dân ở Bản Bù, Bản Cồn và Bản Làng Vây.

Tham gia lớp tập huấn với gần 200 học viên là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc thôn đặc biệt khó khăn với mục tiêu hỗ trợ người lao động là người lao động dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các thông tin thị trường lao động,dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lớp tập huấn đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tổ chức hội nghị tư vấn, nói chuyện… theo các chuyên đề về hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn về việc làm, nghề nghiệp tại cộng đồng. Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách đặc thù của huyện, tỉnh khuyến khích hoạt động giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tư vấn, định hướng cho người lao động chưa có việc làm và có việc làm nhưng chưa ổn định lựa chọn ngành nghề phù hợp đúng với chuyên môn, đúng năng lực sở trường của bản thân, lựa chọn, đăng ký tham gia các ngành nghề phù hợp và Công tác kiểm tra giám sát, thẩm định và quản lý hoạt động liên quan đến giải quyết việc làm. Phổ biến các quy định, thông tin và chính sách của Đảng, nhà nước về các chính sách mới hỗ trợ cho người lao động về nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người lao động thuộc các đối tượng theo quy định có nhu cầu vay vốn để lập thân, lập nghiệp.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời