Chi tiết tin - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

Hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản Cổng DVC quốc gia với tài khoản VNeID của Bộ Công an

10:47, Thứ Ba, 9-1-2024

Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với cá nhân đã có tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an

Annotation 2024 01 05 142559Annotation 2024 01 05 142634

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời