Chi tiết tin - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

Tân Lập phát động xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

14:8, Thứ Hai, 27-11-2023

Các cộng đồng học tập trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện thi đua khuyến học khuyến tài

Vừa qua, xã Tân Lập đã tổ chức Lễ phát động xây dựng các mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 387 và Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ.  Theo đó, xã Tân Lập đã định hướng mục tiêu đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài về chiều rộng lẫn chiều sâu; đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực để xây dựng phong trào vững mạnh từ cơ sở. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học của địa phương, tạo môi trường, cơ hội để mọi công dân đều được học tập thông qua nhiều hình thức khác nhau. Phát huy tinh thần tự học, tự sáng tạo, xây dựng các mô hình hay và hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng, từng bước nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tại Lễ phát động, xã Tân Lập cũng đã tổ chức ký cam kết các nội dung thi đua xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài cho 07 cộng đồng học tập, 05 đơn vị học tập và 04 dòng họ học tập trên địa bàn xã.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời