GIỚI THIỆU VỀ XÃ TÂN LẬP - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Tân Lập

Tân Lập là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Tân Lập có diện tích 19,1 km², dân số năm 2017 là 4.952 người,[1] mật độ dân số đạt 260 người/km².

Tân Lập là một xã nông thôn miền núi, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, điều kiện thổ nhưỡng tương đối  thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi và trồng trọt.

Các dân tộc sinh sống chủ yếu là người Kinh (ở các thôn) và người Vân Kiều (ở các bản).

]]>