Chi tiết tin - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

TÂN LẬP: Đăng ký nghĩa vụ lần đầu cho công dân

9:40, Thứ Sáu, 12-4-2024

Thực hiện kế hoạch số 234/KH-BCH ngày 11/3/2024 của Ban CHQS Hướng Hóa về việc Tổ chức đăng ký công dân Nam đủ 17 tuổi, phúc tra độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 tuổi đến 25,27 tuổi. Ngày 12/4/2024, Ban CHQS xã tổ chức đăng ký độ tuổi 17, phúc tra độ tuổi SSNN.

 

 

Nhằm đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân Nam đủ 17 tuổi trở lên; công dân Nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân (theo Nghị định số 14/2016/NĐ-CP) và công dân Nam đủ 18 tuổi đến 25,27 tuổi; làm cơ sở cho thực hiện công tác tuyển quân năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả, ngày càng đi vào nền nếp và chiều sâu vững chắc.

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời